Ivo Giesen

Welkom op de website van Ivo Giesen, Hoogleraar Privaatrecht aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht en UCALL (Utrecht Centre for Accountability and Liability Law), tevens Hoofd van het Departement Rechtsgeleerdheid van de UU en vice-president van de KNAW

 Nieuws

  • Vanaf 1 september 2021 ben ik vice-president, tevens algemeen secretaris van de KNAW 
  • Eind 2021 verscheen het WODC rapport waarin we de werking van art 80a Wet RO hebben geevalueerd 
  • Per maart 2022 ben ik benoemd tot lid van het bestuur van de Ius Commune Onderzoeksschool, gevestigd aan de UM 
  • Op 8 juli verzorgde ik een keynote op het congres van de Hoge Raad ter ere van het tienjarig bestaan van de Wet prejudiciele vragen aan de Hoge Raad; de congresbundel verschijnt eind dit jaar
  • In mei 2020 verscheen Rechtsvorming in het Privaatrecht (Mon BW A-3) bij Wolters Kluwer, Deventer.
  • Voor andere publicaties die de afgelopen maanden het licht zagen, zie nader onder Publicaties
  • Mijn Blogs zijn te vinden via Ucall Blog | Blog van het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law  en via  Montaigne Centrum Blog | UU (montaignecentre.com)  
  • Met Elbert de Jong werk ik sinds najaar 2018 mee aan een nieuw project van de Common Core Group (Trento), dit maal over Zorgplichten; ook gaan we samen een preadvies voor de VBR (gepland: december 2022) schrijven
  • Zie ook de Agenda op deze site

Welkom

Op deze site vindt u nieuws, publicaties, projecten en verwijzingen van en door Ivo Giesen. 

NB: de gegevens op deze site worden in beginsel ongeveer elke zes maanden bijgewerkt, en nee, de foto's zijn niet heel recent genomen