Ivo Giesen

Welkom op de website van Ivo Giesen, Hoogleraar Privaatrecht aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht en programmaleider van UCALL (Utrecht Centre for Accountability and Liability Law).

  

Nieuws

 • Per 1 september 2019 ben ik benoemd tot Hoofd van het Departement Rechtsgeleerdheid aan de UU
 • In mei 2020 verscheen mijn nieuwe boek getiteld Rechtsvorming in het Privaatrecht (Mon BW A-3) bij Wolters Kluwer, Deventer.
 • Begin 2020 verscheen bij Routledge de bundel Accountability, International Business Operations and the Law. Providing Justice for Corporate Human Rights Violations in Global Value Chains, onder redactie van Enneking, Giesen, Schaap, Ryngaert, Kristen en Roorda
 • Enkele andere publicaties zagen de afgelopen maanden ook het licht, zie nader onder Publicaties, waaronder (begin 2019 al) de bundel  Assumpties Annoteren
 • Ook schreef ik weer een enkele Blogs, te vinden via http://blog.ucall.nl/ en https://www.uu.nl/en/research/montaigne-centre-for-rule-of-law-and-administration-of-justice/blog-montaigne-centre 
 • Namens de KNAW ben ik ook komende jaar voorzitter van de Domeinjury Domeinoverschrijdende plaatsen en was ik jurylid van de KNAW Onderwijsprijs 2020
 • Vanaf mei 2019 ik de trotse nieuwe voorzitter van de Stichting Ars Aequi
 • Ik ben komende tijd met diverse collega's (o.l.v. Francois Kristen) betrokken bij een onderzoek naar de werking van art. 80a RO (in opdracht van het WODC)
 • Ook werk(te) ik mee aan het onderzoek in opdracht van DLR naar langlopende letselschade (o.l.v. Rianka Rijnhout); het rapport verschijnt in het vroege najaar
 • En met Elbert de Jong werk ik sinds najaar 2018 mee aan een nieuw project van de Common Core Group (Trento), dit maal over Zorgplichten
 • Zie ook de Agenda op deze site

Welkom

Op deze site vindt u nieuws, publicaties, projecten en verwijzingen van en door Ivo Giesen. 

NB: de gegevens op deze site worden in beginsel ongeveer elke zes maanden bijgewerkt, en ja, de foto's zijn al enkele jaren geleden genomen