Ivo Giesen

Welkom op de website van Ivo Giesen, Hoogleraar Privaatrecht aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht en UCALL (Utrecht Centre for Accountability and Liability Law), tevens Hoofd van het Departement Rechtsgeleerdheid van de UU en vice-president van de KNAW

 Nieuws

  • Vanaf 1 september 2021 ben ik vice-president, tevens algemeen secretaris van de KNAW 
  • Op 11 november 2021 verscheen de empirisch-juridisch ingestoken bundel 'Opvattingen Onderzoeken' (deel 21 van de Ucall Reeks) onder redactie van Bouwman, Dalhuisen, De Jong en mijzelf, bij Boom juridisch (Den Haag 2021) 
  • Per november 2020 ben ik benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van het TMC Asser Instituut te Den Haag 
  • In mei 2020 verscheen Rechtsvorming in het Privaatrecht (Mon BW A-3) bij Wolters Kluwer, Deventer.
  • Enkele andere publicaties zagen de afgelopen maanden ook het licht, zie nader onder Publicaties
  • Ook schreef ik weer een enkele Blogs, te vinden via Ucall Blog | Blog van het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law  en via  Montaigne Centrum Blog | UU (montaignecentre.com)  
  • Met Elbert de Jong werk ik sinds najaar 2018 mee aan een nieuw project van de Common Core Group (Trento), dit maal over Zorgplichten; ook gaan we samen een preadvies voor de VBR (gepland: december 2022) schrijven
  • Zie ook de Agenda op deze site

Welkom

Op deze site vindt u nieuws, publicaties, projecten en verwijzingen van en door Ivo Giesen. 

NB: de gegevens op deze site worden in beginsel ongeveer elke zes maanden bijgewerkt, en nee, de foto's zijn niet recent genomen