Ivo Giesen

Welkom op de website van Ivo Giesen, Hoogleraar Privaatrecht aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht en programmaleider van UCALL (Utrecht Centre for Accountability and Liability Law).

Activiteiten

  • Aankomende periode hoop ik het inhoudelijke werk aan de Monografie BW A-3 'Wet en Rechter' verder voort te zetten, naast (de voorbereiding van) het onderwijs en het werken aan het Utrechtse deel van het Sectorplan RGL.
  • Eind februari verschijnt de bundel Assumpties Annoteren. Rechterlijke veronderstellingen empirisch en juridisch getoetst bij BoomJuridisch (onder red. van Giesen, Wiznitzer, Keirse en De Zanger), als deel 15 in de Ucall Boekenreeks; als teaser verschijnen er voordien al enkele Blogs daarover op de Ucall Blogsite waarin we alvast enkele assumpties van rechters  kritisch analyseren op hun (empirische) waarheidsgehalte
  • Voor de KNAW ben ik de komende tijd voorzitter van de Domeinjury voor domeinoverstijgende lidmaatschappen, alsmede voorzitter van een van de jury's van de Ammado Science Award.
  • Ook zal ik onder de naam 'Ucall's Empire' binnen de Ucall onderzoeksgroep verder bouwen aan de empirische (privaat)rechtsbeoefening; dat project past goed bij enkele recente publicaties over empirical legal scholarship (ELS) en de civilologie van mijn hand, zie ook onder Publicaties 
  • Eind januari 2019 ga ik naar Santiago, Chili, om aldaar aan de Universidad de Chili een seminar voor PhD's en een key note speech te verzorgen
  • Met Elbert de Jong ga ik werken aan een nieuw project van de Common Core Group (Trento) over Zorgplichten