Ivo Giesen

Welkom op de website van Ivo Giesen, Hoogleraar Privaatrecht aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht en programmaleider van UCALL (Utrecht Centre for Accountability and Liability Law).

Activiteiten

  • Aankomende periode wil ik de Asser Procesrecht/Giesen 1 gaan updaten voor een tweede druk. Een harde deadline (voor mezelf) heb ik nog niet; eerst maar eens zien hoe we zo goed mogelijke door de corona-crisis komen
  • Voor de KNAW ben ik ook de komende tijd nog voorzitter van de Domeinjury voor domeinoverstijgende lidmaatschappen
  • Ik zal onder de naam 'Ucall's Empire' binnen de Ucall onderzoeksgroep verder blijven bouwen aan de empirische (privaat)rechtsbeoefening; ons nieuwe project ('Opvattingen onderzoeken') past goed bij enkele recente(re) publicaties over Assumpties Annoteren, over empirical legal scholarship (ELS) en over de civilologie (mede) van mijn hand, zie ook onder Publicaties
  • Het past ook goed bij de Utrechtse plannen in het kader van het Sectorplan, de extra onderzoeksmiddelen door in juli 2019 OC&W toegekend zijn aan de faculteiten Rechtsgeleerdheid in Nederland; de nieuwe Utrechtse onderzoeksgroep 'ERI' is inmiddels goed op weg (onder leiding van Kees van den Bos, Sonja Bekker en Rianka Rijnhout)
  • In dat verband ben ik lid van de landelijke NWO-Werkgroep ELS en ben ik lid van de door de Raad der Decanen ingestelde landelijke werkgroep Doorlooptijden Promotietrajecten
  • Ik ben komende tijd met diverse collega's (o.l.v. Francois Kristen) betrokken bij de afronding van een onderzoek naar de werking van art. 80a RO (in opdracht van het WODC)
  • En met Elbert de Jong werk ik sinds najaar 2018 mee aan een nieuw project van de Common Core Group (Trento), dit maal over Zorgplichten
  • Sinds september 2020 ben ik lid van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de UU