Ivo Giesen

Welkom op de website van Ivo Giesen, Hoogleraar Privaatrecht aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht en programmaleider van UCALL (Utrecht Centre for Accountability and Liability Law).

Activiteiten

  • Aankomende periode hoop ik het inhoudelijke werk aan de Monografie BW A-3 'Wet en Rechter' verder voort te zetten, naast de voorbereiding van het onderwijs, van enkele lezingen, en van enkele (methodologische c.q. empirisch-juridische) publicaties
  • Voor de KNAW ben ik de komende tijd voorzitter van de Domeinjury voor domeinoverstijgende lidmaatschappen, alsmede voorzitter van de SEP evaluatie van het NIAS, een van KNAW instituten.
  • Ook zal ik onder de naam 'Ucall's Empire' binnen de Ucall onderzoeksgroep een project opbouwen over empirische (privaat)rechtsbeoefening
  • Tevens staat de publicatie van het eerste project over 'Risks' van het Private Law Network (o.l.v. Matt Dyson/Oxford) op de agenda