Ivo Giesen

Welkom op de website van Ivo Giesen, Hoogleraar Privaatrecht aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht en programmaleider van UCALL (Utrecht Centre for Accountability and Liability Law).

Activiteiten

  • Aankomende periode hoop ik het inhoudelijke werk aan de Monografie BW A-3 'Wet en Rechter' verder voort te zetten, naast de voorbereiding van het onderwijs
  • Ook zal er verder gewerkt worden aan de afronding van het eerste project over 'Risks' van het Private Law Network (o.l.v. Matt Dyson/Oxford).
  • Ik zal op 28 januari 2017 het jaarlijkse LSA congres toespreken.
  • Ik ga in Leuven meedraaien in het Global Law Program, en doceer daar in februari 2017 het onderdeel Europen Tort Law)
  • En ook voor de periode daarna staan nog enkele lezingen en cursussen op de agenda
  • Alsmede natuurlijk de Judge made risk regulation conferentie op 9-10 februari te Utrecht
  • En dan is er nog de Ucall Conference on Accountability and International Business Operations op 19-20 mei 2017