Ivo Giesen

Welkom op de website van Ivo Giesen, Hoogleraar Privaatrecht aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht en programmaleider van UCALL (Utrecht Centre for Accountability and Liability Law).

Activiteiten

  • Aankomende periode hoop ik het inhoudelijke werk aan de Monografie BW A-3 'Wet en Rechter' verder voort te zetten, naast de voorbereiding van het onderwijs, een enkele cursus (Grotius), van enkele lezingen (o.a. voor het Groninger Letselschadecongres), en van enkele (methodologische c.q. empirisch-juridische) publicaties.
  • Voor de KNAW ben ik de komende tijd voorzitter van de Domeinjury voor domeinoverstijgende lidmaatschappen, alsmede voorzitter van een van de jury's van de Ammado Science Award.
  • Ook zal ik onder de naam 'Ucall's Empire' binnen de Ucall onderzoeksgroep verder bouwen aan de empirische (privaat)rechtsbeoefening. Zo werken we nu aan de bundel 'Assumpties Annoteren' waarin we enkele assumpties van rechters in meer of minder bekende uitspaken kritisch analyseren op hun (empirische) waarheidsgehalte. Die bundel zou eind van dit jaar, begin 2019 af moeten zijn 
  • Dat project past goed bij enkele recente publicaties over empirical legal scholarship (ELS) en de civilologie van mijn hand, zie ook onder Publicaties 
  • Eind januari 2019 ga ik naar Santiago, Chili, om aldaar aan de Universidad de Chili een seminar en een lezing te verzorgen