Ivo Giesen

Welkom op de website van Ivo Giesen, Hoogleraar Privaatrecht aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht en UCALL (Utrecht Centre for Accountability and Liability Law), tevens Hoofd van het Departement Rechtsgeleerdheid van de UU en vice-president van de KNAW

Activiteiten

  • Aankomende periode wil ik mij blijven richten op mijn rol als Hoofd departement Rechtsgeleerdheid aan de UU en als vice-president van de KNAW
  • Teven hoop ik de Asser Procesrecht/Giesen 1 te gaan updaten voor een tweede druk; een harde deadline (voor mezelf) heb ik niet
  • Ik zal onder de naam 'Ucall's Empire' binnen de Ucall onderzoeksgroep verder blijven bouwen aan de empirische (privaat)rechtsbeoefening; ons meest recente project ('Opvattingen onderzoeken') is eind 2021 voltooid, en past goed bij enkele recente(re) publicaties over Assumpties Annoteren, over empirical legal scholarship (ELS) en over de civilologie (mede) van mijn hand, zie ook onder Publicaties
  • Het past ook goed bij de Utrechtse plannen in het kader van het Sectorplan, de extra onderzoeksmiddelen door in juli 2019 OC&W toegekend zijn aan de faculteiten Rechtsgeleerdheid in Nederland; de nieuwe Utrechtse onderzoeksgroep 'ERI' is inmiddels goed op weg (onder leiding van Kees van den Bos, Sonja Bekker en Rianka Rijnhout)
  • Met Elbert de Jong werk ik sinds najaar 2018 mee aan een nieuw project van de Common Core Group (Trento), dit maal over Zorgplichten; ook gaan we samen een preadvies voor de VBR (gepland: december 2022) schrijven
  • Ook ben ik in 2022 voorzitter van de Denktank Vereenvoudigde Schadeafhandeling, een initiatief van het VvV, de ANWB en Slachtofferhulp Nederland