Ivo Giesen

Welkom op de website van Ivo Giesen, Hoogleraar Privaatrecht aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht en programmaleider van UCALL (Utrecht Centre for Accountability and Liability Law).

Mijn CV

Ivo Giesen (Maastricht, 7 november 1972) is sinds 1 augustus 2004 hoogleraar Privaatrecht aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht. Hij sprak zijn oratie (Handle with care!) uit in november 2005. 

Giesen promoveerde aan de Universiteit van Tilburg (UvT) op het proefschrift (Bewijs en aansprakelijkheid, Den Haag 2001). In die tijd werkte hij ook gedurende twee jaar als parttime ‘paralegal’ bij De Brauw Blackstone Westbroek in Den Haag. Daarna werkte hij enige jaren aan de UvT als postdoc, onder andere op basis van een PPS subsidie (de voorloper van de hedendaagse VENI-subsidie van NWO), en hoofddocent, alvorens de overstap te maken naar de Universiteit Utrecht. 

Sinds 2006 is Ivo Giesen tevens honorair raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. In de zomer van 2008 was hij ‘Distinguished Visiting Professor’ aan de Law School van Rhodes University, Grahamstown, Zuid-Afrika, en in 2010 werd hij benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. In maart 2012 werd hij uitgeroepen tot Docent van het jaar van de Universiteit Utrecht, hij begeleidde diverse promovendi naar een doctorsbul, en verzorgt regelmatig gastcolleges in binnen- en buitenland (in 2017 o.a. in Leuven). Sinds 2014 is hij hoofdredacteur van het NTBR.

Giesen doceert of doceerde in diverse vakken, waaronder Verdieping Aansprakelijkheidsrecht, Capita Selecta Privaatrecht, Burgerlijk procesrecht, Inleiding Privaatrecht, Kernvak Privaatrecht (Verbintenissenrecht) alsmede in het vak Mediation, en functioneert al enige jaren als programmaleider van de Masteropleiding Nederlands Recht - Pivaatrecht aan de UU, en als beschermheer van het Molengraaff Dispuut. 

Sinds 2013 is Giesen een van de programmaleiders (met collega Prof. F.G.H. Kristen) van het onderzoekszwaartepunt 'Verantwoordelijkheid & Aansprakelijkheid' dat binnen UCALL (Utrecht Center for Accountability and Liability Law) wordt uitgevoerd.  

Mijn sterke kanten zijn: creativiteit, visie, verbanden leggen, snel schakelen en beslissen, een brede blik op het recht, academische diepgang, en het vermogen om professionals aan te sturen.

Voor een compleet overzicht van zijn werkzaamheden en een lijst van publicaties, zie mijn CV zoals dat via de link hier te vinden is.