Ivo Giesen

Welkom op de website van Ivo Giesen, Hoogleraar Privaatrecht aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht en programmaleider van UCALL (Utrecht Centre for Accountability and Liability Law).

 

In februari 2013 startte in Utrecht het nieuwe onderzoekszwaartepunt 'Verantwoordelijkheid & Aansprakelijkheid', onder de noemer UCALL (hetgeen staat voor Utrecht Centre for Accountability and Liability Law). Dit multidimensionale onderzoeksprogramma, toen onder leiding van Prof. F.G.H. Kristen (strafrecht) en Prof. I. Giesen (privaatrecht; inmiddels Prof. Anne Keirse), verbindt strafrechtelijke, bestuursrechtelijke, Europees- en internationaalrechtelijke en privaatrechtelijke onderzoekers in hun zoektocht naar - kort gezegd - de grenzen van juridische aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in de hedendaagse maatschappij, zowel in Nederland als in Europa. Zie nader de samenvatting en het (voorlopige) programma. Dit programma vormt een van de drie onderzoekszwaartepunten (naast twee parels) die door het Departement recht van de Universiteit Utrecht geprioriteerd zijn als terreinen die onderzoeksfocus en extra middelen krijgen. Er doen inmiddels zo'n 30 onderzoekers mee aan het programma dat loopt tot in elk geval begin 2018. De gekozen methode (multidimensionaliteit) sluit aan bij de methode zoals gepropageerd in de oratie van Giesen uit 2005.

De meest recente onderzoeksevaluatie van het programma door de commissie-Sproncken (uit april 2017) was zeer te spreken over de kwaliteit, maatschappelijke relevantie en duurzaamheid van het programma (steeds beoordeeld met een 2 (= zeer goed) op een schaal van 1-4). 

In 2017 ben ik teruggetreden als programmaleider (ik werd onderzoeksdirecteur van RGL) en toen binnen Ucall gestart met de projectgroep Ucall's Empire, welke zich de komende jaren via kleinere en grotere projecten gaat richten op de empirische benadering van het recht. We werken nu bijv. aan een bundel 'Assumpties Annoteren' die in februari 2019 zal verschijnen, vooraf gegaan door enkele Blogs.

 

Civilologie / Civilology (voorheen: Gedrag & Privaatrecht)

Met Willem van Boom (EUR, inmiddels Leiden; zie www.professorvanboom.eu) is Ivo Giesen al enige jaren actief om de CIVILOLOGIE te promoten. Dit doen we onder andere via een boekenreeks, uitgegeven door BJu/Eleven Publishing, in afwisselend Nederlands en Engels.  

"In the CIVILOLOGY | CIVILOLOGIE series, the focus is on how private law works in real life. Rather than analysing private law from a strictly legal doctrinal perspective, this series encompasses the combined use of insights from social sciences – ranging from economics to psychology and sociology – in order to analyze the behavioural assumptions underlying private law, to understand the effects it has on individuals, organisations and businesses and to appreciate the impact of both assumptions and effects on policymakers, legislatures and courts. The CIVILOLOGY | CIVILOLOGIE series is edited by Willem van Boom (Erasmus Law School) and Ivo Giesen (Utrecht School of Law). "

Zo verscheen in 2012 het boek Civilologie: opstellen over empirie en privaatrecht (BJu 2012) onder redactie van Van Boom, Giesen & Smits, en in dezelfde reeks verscheen tevens het boek Judicial Decision Making in Civil Law onder redactie van Giard (Eleven publishing 2012), waaraan Giesen een bijdrage leverde.

Ook hebben we, met Albert Verheij (Groningen), het boek Gedrag & Privaatrecht doen verschijnen,waarin deze benadering is toegepast op diverse leerstukken uit het privaatrecht. Op 18 september 2013 verscheen de uitgebreide 2e druk van dit boek, onder de titel Capita Civilologie. Handboek Empirie en Privaatrecht) als deel 6 in de reeks. In 2015 verscheen deel 7 in de reeks, 'Ervaringen met het verhaal van schade' onder redactie van Lindenbergh & Akkermans. Deel 8, de monografie van R. Giard over 'Werken aan waarheidsvinding' is inmiddels ook verschenen.

In 2017 ben ik binnen Ucall gestart met de projectgroep Ucall's Empire, welke zich de komende jaren via kleinere en grotere projecten gaat richten op de empirische benadering van het recht, o.a. via een bundel over rechterlijke assumpties (te verschijnen in 2019), en in 2018 verscheen een studie waarin Van Boom en ik de opkomst van de civilologie in de laatste 10 jaar proberen te analyseren en duiden. Ook schreef ik over de receptie van ELS onder 'gewone' juristen. Sinds het najaar van 2018 ben ik lid van de (2e) NWO Werkgroep Stimulering ELS welke beoogt de empirische bestudering van het recht van een impuls te voorzien. 

 

Conference Announcement on Judge Made Risk Regulation

On the 9th and 10th of February 2017, the Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Ucall) and Erasmus School of Law’s research programme Behavioural Approaches to Contract and Tort will organize a two-day colloquium on ‘judge made risk regulation’,financed by the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW). During this two-day colloquium outstanding academic experts, who are active in the field of tort law, EU law, regulation, civil procedure and law and economics, will assess the potential and limits of judicial risk regulation as a mechanism to redress (alleged) regulatory failures in the context of health and environmental risks.As the Urgenda judgment on Dutch climate change policies illustrates, civil courts can be participants in the (political and regulatory) process of risk regulation. This raises fundamental questions about the capacity and legitimacy of (civil) courts to operate as (semi-)risk regulators and as such intervene in governmental risk policies. Does judicial intervention in governmental risk regulation undermine the foundations of our Western polity? Do courts have the tools to act as risk regulators? Are they able to take into account the social and economic consequences of their rulings? Are they capable of making a sound risk assessment?  The conference is held in Utrecht.

The organizing committee consists of Prof. dr. M.G. Faure, Prof. dr. I. Giesen, Dr. E.R. de Jong, Prof. dr. P. Mascini. They edited a Special Issue of the European Journal of Risk Regulation on the theme of the conference.

 

Conference on Accountability and International Business Operations

The Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL) will host the 2017 international conference titled ‘Accountability and International Business Operations: Providing Justice for Corporate Violations of Human Rights, Labor and Environmental Standards’. The conference will be held at Utrecht University on 19 and 20 May 2017.

Conference set-up 

The adverse effects of multinational corporations’ business activities, especially on human rights, labor rights and the environment in the host country of investment, have been well documented. A consensus has also emerged that corporations have social and environmental responsibilities when operating transnationally. However, how exactly corporations can be held legally accountable for their transgressions, if at all, is less clear. This conference inquires how regulatory tools stemming from international law, public law, and private law may or may not be used for transnational corporate accountability purposes. Attention will be devoted to applicable standards of liability, institutional and jurisdictional issues, as well as practical challenges, with a focus on ways to improve the existing legal status quo. In addition, there will be consideration of the extent to which non-legal regulatory instruments may complement or provide (more viable?) alternatives to these legal mechanisms. The conference combines legal-doctrinal approaches with interdisciplinary and policy insights.

Organization 

The conference is organized by a team of researchers from the Utrecht Centre for Accountability and Liability Law: Prof. Ivo Giesen (private law), Dr. Liesbeth Enneking (private law), Prof. François Kristen (criminal law), Anne-Jetske Schaap (criminal law), Prof. Cedric Ryngaert (international law), and Lucas Roorda (international law). The organisers are putting together an edited volume of some of the papers presented at the conference, which is scheduled to be published in 2019.

 

Private Law Network

Sinds de zomer van 2015 is Ivo Giesen betrokken bij het internationale Private Law Network dat door Matt Dyson (inmiddels Oxford; UCALL Fellow) is opgezet. Het doel is om een samenwerkingsverband tot stand te brengen tussen civilisten uit diverse jurisdicties en om gezamenlijk projecten op te zetten en uit te voeren. Ivo werkt daarin samen met UCALL collega's Elbert de Jong en Marlou Overheul. Medio juli 2016 vond in Cambridge een eerste workshop plaats. De publicatie van een eerste bundel is inmiddels gerealiseerd (januari 2018). In januari 2019 gaat Ivo Giesen naar Chili als een resultaat van de samenwerking binnen dit network. Hij  verzorgt daar een seminar voor PhD's en een lazing.

Katadreuffe Prijs ingesteld

Bij de ontvangst van de prijs van Docent van het Jaar 2011-2012 maakte Ivo Giesen bekend dat hij het aan die prijs verbonden geldbedrag van 5.000,- Euro wil inzetten voor het instellen van een jaarlijkse prijs voor de 'Meest opmerkelijke Utrechtse rechtenstudent' van het afgelopen jaar. Deze nieuwe prijs, inmiddels de KATADREUFFE-prijs genoemd (naar de hoofdpersoon uit het boek Karakter van F. Bordewijk) is verder opgezet in samenwerking met de JSVU en het Molengraaff Dispuut en is op 4 september 2012 voor de eerste maal uitgereik door een jury onder voorzitterschap van Prof. F.G.H. Kristen (UU). 

De winnaar in 2012 was Tom Booms, in 2013 won Carrie van der Kroon, in 2014 ging de prijs naar Thom Wetzer, in 2015 won Anne-Jetske Schaap, in 2016 was Stijn van Deursen de winnaar en in 2017 werd Aart de Vries bekroond. De prijswinnaar voor 2018 bleek een duo te zijn: Myra Bledoeg en Eloe Boele van Hensbroek voor hun werk voor stichting Feminer.

Crime & Tort

Vanaf het voorjaar van 2013 was Ivo Giesen betrokken bij het internationale onderzoeksproject Crime and Tort dat door Matt Dyson (Cambridge; UCALL Fellow) werd opgezet. Het doel was de interactie tussen beide rechtsgebieden nader te bestuderen en analyseren. Ivo werkte samen met UCALL collega's Francois Kristen en Renee Kool. Medio september 2013 vond in Cambridge een eerste workshop plaats, een tweede workshop volgde in april 2014. Het uit dit project resulterende boek (M. Dyson ed., 'Comparing tort and crime')verscheen in de zomer van 2015 bij Cambridge University Press.

NJV en Jonge NJV

Tussen 2010 en 2013 was Ivo Giesen bestuurslid van de Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV), de grootste en meest algemene vereniging van juristen. In die hoedanigheid richtte hij in 2010 de Jonge NJV op, een forum voor jonge juristen die in een dynamische omgeving willen discussieren over de brede thema's die in de juridische wereld van vandaag spelen. Inmiddels vonden er zes bijeenkomsten van de Jonge NJV plaats (Utrecht, Nijmegen, Leiden, VU Amsterdam, Tilburg en Rotterdam).

Overige Projecten

Naast  voornoemde projecten, is Ivo Giesen o.a. betrokken bij diverse Utrechtse promotietrajecten, alsmede bij het Strategisch thema 'Institutions for Open Societies' (voorheen ook wel het kenniscentrum 'Instituties van de Open Samenleving' (IOS) genoemd), bij de Wetenschappelijke Adviescommissie van de Raad voor de rechtspraak (lid), en bij diverse 2e en 3e geldstroomprojecten van UCALL en/of het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, o.a. voor De Letselschaderaad (o.l.v. Rianka Rijnhout).

Tevens is hij programmaleider van het programma Aansprakelijkheid & Verzekering van de Ius Commune Research School, en werkte hij mee aan een Europees project over causaliteit. Met Elbert de Jong werk ik sinds het najaar van 2018 mee aan een nieuw project van de Common Core Group (Trento), dit maal over Zorgplichten. Ook werkte hij aan een project over agressie bij jeugdigen op voetbalvelden (met Rijnhout, en UU-collega's van Ontwikkelingspsychologie en USBO) gesponsord door het Strategisch thema Dynamics of Youth van de UU.

Vanaf 2019 zal ik voorzitter zijn van de stichting Ars Aequi

Molengraaff Dispuut

Ruim 12 jaar lang heb ik als beschermheer van het Molengraaff Dispuut mogen optreden. In september 2018 gaf ik het stokje door aan Prof. Eddy Bauw.