Ivo Giesen

Welkom op de website van Ivo Giesen, Hoogleraar Privaatrecht aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht en programmaleider van UCALL (Utrecht Centre for Accountability and Liability Law).

Publicaties / Publications

Onderstaand treft u (in PDF) mijn publicaties van de afgelopen jaren aan. Ze zijn voorlopig slechts per jaar en nog niet per publicatievorm (boeken, artikelen in tijschriften, en artikelen in boeken) gerangschikt. Als u een specifieke publicatie zoekt, kunt u mij uiteraard ook mailen (I.Giesen@uu.nl). 

For my English publications, see below

RECENT

Dit najaar verschenen enkele publicaties in NTBR, nogmaals NTBR en AV&S. In augustus 2016 verscheen het boek 'De wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad', dit naar aanleiding van onze WODC-evaluatie van die wet. Een voorstudie (gepubliceerd in AA 2015) over dat thema verscheen in 2016 opnieuw in een bundel van AA over rechtsvorming. Eerder verscheen al de Ucall studie inzake IMVO voor het WODC 

Ook schreef ik enkele Blogs voor Ucall, welke soms ook nog in druk verschijnen, zie bijvoorbeeld de bijdrage in AV&S 2016/2

[Waar mogelijk zal van genoemde bijdragen zsm een PDF versie op / via deze site verschijnen] 

 

Publicaties in een andere taal dan Nederlands of Engels