Ivo Giesen

Welkom op de website van Ivo Giesen, Hoogleraar Privaatrecht aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht en programmaleider van UCALL (Utrecht Centre for Accountability and Liability Law).

Publicaties / Publications

Onderstaand treft u (waar beschikbaar al in PDF) mijn publicaties van de afgelopen jaren aan. Ze zijn voorlopig slechts per jaar en nog niet per publicatievorm (boeken, artikelen in tijschriften, en artikelen in boeken) gerangschikt. Als u een specifieke publicatie zoekt, kunt u mij uiteraard ook mailen (I.Giesen@uu.nl). 

For my English publications, see below

RECENT

Op 22 december 2020 verscheen, na het rapport, ook het boek Langlopende letselschadezaken. Een empirisch-juridisch onderzoek naar kenmerken van letselschadezaken die niet binnen twee jaar zijn afgesloten, geschreven door Rijnhout, Van Dongen, Van Maurik en mijzelf. Eerder al, in mei 2020 verscheen mijn langverwachte monografie 'Rechtsvorming in het privaatrecht' (Wolters Kluwer, Deventer; 132 pp); ik putte daaruit voor een bijdrage in het Tijdschrift voor Privaatrecht over de motivering van rechtsvormende uitspraken. Daarnaast schreef ik hoofdstukken voor de Nederlandse Encyclopdie Empirical Legal Studies (hoofdstuk 13, over burgerlijk procesrecht), voor het Liber Amicorum voor collega Ton Hol en voor het Liber Amicorum voor Daan Asser. Zodra deze laatste publicatie beschikbaar komt, plaats ik deze ook in de overzichten hieronder.

Begin 2020 kwam het boek L. Enneking, I. Giesen, A-J. Schaap, C. Ryngaert, F. Kristen & L. Roorda (eds.), Accountability, International Business Operations and the Law. Providing Justice for Corporate Human Rights Violations in Global Value Chains, London: Routledge 2020, 302 pp., op de markt, dit naar aanleiding van een Ucall congress in 2017. Ik schreef mee aan de inleiding van het boek en aan het afsluitende hoofdstuk

Verder schreef ik met mijn UU collega-bestuurskundige Thomas Schillemans over 'De kwaliteit van (juridische) oordelen' in het NJB. 

Ook schreef ik weer een enkele Blogs voor Ucall / het Montaigne Centrum

[Waar mogelijk zal van genoemde bijdragen zsm een PDF versie op / via deze site verschijnen] 

 

Publicaties in een andere taal dan Nederlands of Engels