Ivo Giesen

Welkom op de website van Ivo Giesen, Hoogleraar Privaatrecht aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht en programmaleider van UCALL (Utrecht Centre for Accountability and Liability Law).

Publicaties / Publications

Onderstaand treft u (in PDF) mijn publicaties van de afgelopen jaren aan. Ze zijn voorlopig slechts per jaar en nog niet per publicatievorm (boeken, artikelen in tijschriften, en artikelen in boeken) gerangschikt. Als u een specifieke publicatie zoekt, kunt u mij uiteraard ook mailen (I.Giesen@uu.nl). 

For my English publications, see below

RECENT

In het najaar van 2017 verschenen weer enkele publicaties van mijn hand (zie het overzicht hierna), zoals het boek Causation in European Tort Law bij CUP (eind december 2017) waaraan ik mocht meewerken (met Rianka Rijnhout), en onze bijdrage aan het Liber Amicorum voor Adriaan Dorresteijn (zie I. Giesen & R. Rijnhout, Changing the Causation Requirement and Its Impact on Companies Faced with Claims, in: H. Koster et al. (eds.), Essays on Private & Business Law. A Tribute to Professor Adriaan Dorresteijn, Eleven International Publishing: The Hague 2017, p. 83-105).

In januari 2018 verscheen de bundel "Regulating Risk Through Private Law" (M. Dyson ed.) met daarin een bijdrage (mede) van mijn hand. 

Ook schreef ik een enkele Blogs voor Ucall / het Montaigne Centrum

[Waar mogelijk zal van genoemde bijdragen zsm een PDF versie op / via deze site verschijnen] 

 

Publicaties in een andere taal dan Nederlands of Engels