Ivo Giesen

Welkom op de website van Ivo Giesen, Hoogleraar Privaatrecht aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht en programmaleider van UCALL (Utrecht Centre for Accountability and Liability Law).

Publicaties / Publications

Onderstaand treft u (in PDF) mijn publicaties van de afgelopen jaren aan. Ze zijn voorlopig slechts per jaar en nog niet per publicatievorm (boeken, artikelen in tijschriften, en artikelen in boeken) gerangschikt. Als u een specifieke publicatie zoekt, kunt u mij uiteraard ook mailen (I.Giesen@uu.nl). 

For my English publications, see below

RECENT

In het najaar van 2018 verscheen een artikel in NJB over het privaatrecht als instrument in het publieke domein. In het eerste deel van dat jaar verschenen nog enkele andere publicaties van mijn hand (zie het overzicht hierna), zoals het boek Causation in European Tort Law bij CUP waaraan ik mocht meewerken (met Rianka Rijnhout), en bijdragen in de (Belgische) bundels Privaatrecht in actie! (met Van Boom), Inzichten in het aansprakelijkheidsrecht, en Empirical Legal Research in Action (met Crijns & Voermans). Ook schreef ik met Van Dongen in RM Themis een bijdrage over het Kelderluik-arrest en met De Jong, Faure en Mascini in het EJRR. In januari 2018 verscheen al de bundel "Regulating Risk Through Private Law" (M. Dyson ed.) met daarin een bijdrage (mede) van mijn hand.

Ook schreef ik een enkele Blogs voor Ucall / het Montaigne Centrum

[Waar mogelijk zal van genoemde bijdragen zsm een PDF versie op / via deze site verschijnen] 

 

Publicaties in een andere taal dan Nederlands of Engels