Ivo Giesen

Welkom op de website van Ivo Giesen, Hoogleraar Privaatrecht aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht en UCALL (Utrecht Centre for Accountability and Liability Law), tevens Hoofd van het Departement Rechtsgeleerdheid van de UU en vice-president van de KNAW

Publicaties / Publications

Onderstaand treft u (waar beschikbaar al in PDF) mijn publicaties van de afgelopen jaren aan. Ze zijn voorlopig slechts per jaar en nog niet per publicatievorm (boeken, artikelen in tijschriften, en artikelen in boeken) gerangschikt. Als u een specifieke publicatie zoekt, kunt u mij uiteraard ook mailen (I.Giesen@uu.nl). Mijn proefschrift is via deze link te vinden.

For my English publications, see below

RECENT

Eind 2021 verscheen het WODC onderzoek (o.l.v. Francois Kristen) naar de werking van art 80a Wet RO en in april 2022 een artikel (met Van Maurik en Rijnhout) over bodembewegingsschade in AV&S.

Zodra de congresbundel over 10 jaar prejudiciele vragen aan de Hoge Raad afgerond is, zal ik dat melden hier. Ook verwacht ik nog een (Engelstalig) artikel over motiveringsstijlen.

Ook schreef ik weer een enkele Blogs voor Ucall / het Montaigne Centrum

[Waar mogelijk zal van genoemde bijdragen zsm een PDF versie op / via deze site verschijnen]

Publicaties in een andere taal dan Nederlands of Engels