Ivo Giesen

Welkom op de website van Ivo Giesen, Hoogleraar Privaatrecht aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht en programmaleider van UCALL (Utrecht Centre for Accountability and Liability Law).

Enkele verwijzingen

Zie voor meer informatie ook mijn profielpagina op de website van de UU. Op de pagina's van het SSRN Legal Research Network ben ik te vinden als 'author' met als ID: 81916, zie hier. Voor ResearchGate verwijs ik naar deze link. Ook op LinkedIn vindt u informatie over mijzelf en mijn activiteiten.

Ik werk veel samen met Willem van Boom (zie diens website via http://www.professorvanboom.eu/) aan allerlei projecten, zoals (het promoten van) de Civilologie (zie onder projecten). We waren tot voor kort ook gezamenlijk verantwoordelijk voor het programma Aansprakelijkheid en Verzekering van de Ius Commune Research School.

Tussen 2010 en 2013 was Ivo Giesen bestuurslid van de Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV), de grootste en meest algemene vereniging van juristen. In die hoedanigheid richtte hij in 2011 de Jonge NJV op, een forum voor jonge juristen die in een dynamische omgeving willen discussieren over de brede thema's die in de juridische wereld van vandaag spelen. In 2019 word ik voorzitter van de Stichting Ars Aequi.