Ivo Giesen

Welkom op de website van Ivo Giesen, Hoogleraar Privaatrecht aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht en UCALL (Utrecht Centre for Accountability and Liability Law), tevens Hoofd van het Departement Rechtsgeleerdheid van de UU en vice-president van de KNAW

 

In februari 2013 startte in Utrecht het nieuwe onderzoekszwaartepunt 'Verantwoordelijkheid & Aansprakelijkheid', onder de noemer UCALL (hetgeen staat voor Utrecht Centre for Accountability and Liability Law). Dit multidimensionale onderzoeksprogramma, toen onder leiding van Prof. F.G.H. Kristen (strafrecht) en Prof. I. Giesen (privaatrecht; inmiddels Prof. Anne Keirse), verbindt strafrechtelijke, bestuursrechtelijke, Europees- en internationaalrechtelijke en privaatrechtelijke onderzoekers in hun zoektocht naar - kort gezegd - de grenzen van juridische aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in de hedendaagse maatschappij, zowel in Nederland als in Europa. Zie nader de samenvatting en het (voorlopige) programma. Dit programma vormt een van de drie onderzoekszwaartepunten (naast twee parels) die door het Departement recht van de Universiteit Utrecht geprioriteerd zijn als terreinen die onderzoeksfocus en extra middelen krijgen. Er doen inmiddels zo'n 30 onderzoekers mee aan het programma dat loopt tot in elk geval begin 2018. De gekozen methode (multidimensionaliteit) sluit aan bij de methode zoals gepropageerd in de oratie van Giesen uit 2005.

De meest recente onderzoeksevaluatie van het programma door de commissie-Sproncken (uit april 2017) was zeer te spreken over de kwaliteit, maatschappelijke relevantie en duurzaamheid van het programma (steeds beoordeeld met een 2 (= zeer goed) op een schaal van 1-4). 

In 2017 ben ik teruggetreden als programmaleider (ik werd onderzoeksdirecteur van RGL) en toen binnen Ucall gestart met de projectgroep Ucall's Empire, welke zich de komende jaren via kleinere en grotere projecten gaat richten op de empirische benadering van het recht. We zijn net begonnen aan een derde project, een vervolg op de bundels  'Opvattingen onderzoeken' en 'Assumpties Annoteren' die in november 2021 en februari 2019 zijn verschenen (vooraf gegaan door enkele Blogs).

 

Civilologie / Civilology (voorheen: Gedrag & Privaatrecht)

Met Willem van Boom (EUR, inmiddels Leiden; zie www.professorvanboom.eu) is Ivo Giesen al enige jaren actief om de CIVILOLOGIE te promoten. Dit doen we onder andere via een boekenreeks, uitgegeven door BJu/Eleven Publishing, in afwisselend Nederlands en Engels.  

"In the CIVILOLOGY | CIVILOLOGIE series, the focus is on how private law works in real life. Rather than analysing private law from a strictly legal doctrinal perspective, this series encompasses the combined use of insights from social sciences – ranging from economics to psychology and sociology – in order to analyze the behavioural assumptions underlying private law, to understand the effects it has on individuals, organisations and businesses and to appreciate the impact of both assumptions and effects on policymakers, legislatures and courts. The CIVILOLOGY | CIVILOLOGIE series is edited by Willem van Boom (Erasmus Law School) and Ivo Giesen (Utrecht School of Law). "

Zo verscheen in 2012 het boek Civilologie: opstellen over empirie en privaatrecht (BJu 2012) onder redactie van Van Boom, Giesen & Smits, en in dezelfde reeks verscheen tevens het boek Judicial Decision Making in Civil Law onder redactie van Giard (Eleven publishing 2012), waaraan ik zelf een bijdrage leverde.

Ook hebben we, met Albert Verheij (Groningen), het boek Gedrag & Privaatrecht doen verschijnen,waarin deze benadering is toegepast op diverse leerstukken uit het privaatrecht. Op 18 september 2013 verscheen de uitgebreide 2e druk van dit boek, onder de titel Capita Civilologie. Handboek Empirie en Privaatrecht) als deel 6 in de reeks. In 2015 verscheen deel 7 in de reeks, 'Ervaringen met het verhaal van schade' onder redactie van Lindenbergh & Akkermans. Deel 8, de monografie van R. Giard over 'Werken aan waarheidsvinding' is inmiddels ook verschenen.

In 2017 ben ik binnen Ucall gestart met de projectgroep Ucall's Empire, welke zich de komende jaren via kleinere en grotere projecten gaat richten op de empirische benadering van het recht, o.a. via een bundel over rechterlijke assumpties (verschenen in 2019), en via het project 'Opvattingen onderzoeken' dat zijn voltooiing nadert (verwacht eind 2021). In 2018 verscheen bovendien een studie waarin Van Boom en ik de opkomst van de civilologie in de laatste 10 jaar proberen te analyseren en duiden. Ook schreef ik over de receptie van ELS onder 'gewone' juristen en was ik tijdleijk lid van de (2e) NWO Werkgroep Stimulering ELS welke beoogt de empirische bestudering van het recht van een impuls te voorzien. Daarin voorziet ook het Utrechtse deel van de sectorplan Rechtsgeleerdheid, via de ERI groep.

 

Private Law Network

Sinds de zomer van 2015 is Ivo Giesen betrokken bij het internationale Private Law Network dat door Matt Dyson (inmiddels Oxford; UCALL Fellow) is opgezet. Het doel is om een samenwerkingsverband tot stand te brengen tussen civilisten uit diverse jurisdicties en om gezamenlijk projecten op te zetten en uit te voeren. Ivo werkt daarin samen met UCALL collega's Elbert de Jong en Marlou Overheul. Medio juli 2016 vond in Cambridge een eerste workshop plaats. De publicatie van een eerste bundel is inmiddels gerealiseerd (januari 2018). In januari 2019 ging Ivo Giesen naar Chili als een resultaat van de samenwerking binnen dit network. Hij  verzorgde daar een seminar voor PhD's en een lezing over Climate change litigation.

Katadreuffe Prijs ingesteld

Bij de ontvangst van de prijs van Docent van het Jaar 2011-2012 maakte Ivo Giesen bekend dat hij het aan die prijs verbonden geldbedrag van 5.000,- Euro wil inzetten voor het instellen van een jaarlijkse prijs voor de 'Meest opmerkelijke Utrechtse rechtenstudent' van het afgelopen jaar. Deze nieuwe prijs, inmiddels de KATADREUFFE-prijs genoemd (naar de hoofdpersoon uit het boek Karakter van F. Bordewijk) is verder opgezet in samenwerking met de JSVU en het Molengraaff Dispuut en is op 4 september 2012 voor de eerste maal uitgereik door een jury onder voorzitterschap van Prof. F.G.H. Kristen (UU). 

De winnaar in 2012 was Tom Booms, in 2013 won Carrie van der Kroon, in 2014 ging de prijs naar Thom Wetzer, in 2015 won Anne-Jetske Schaap, in 2016 was Stijn van Deursen de winnaar en in 2017 werd Aart de Vries bekroond. De prijswinnaar voor 2018 bleek een duo te zijn: Myra Bledoeg en Eloe Boele van Hensbroek voor hun werk voor stichting Feminer. In 2019 ging de prijs naar Margot Albert. De prijs voor het jaar 2020 ging naar Emilie Bartels, terwijl de prijs voor 2021 is uitgereikt aan Fabian Lips. In september 2022 volgde bekendmaking van de winnaar van 2022: Rana Kuseyri

Overige Projecten

Naast  voornoemde projecten, is Ivo Giesen o.a. betrokken bij diverse Utrechtse promotietrajecten, alsmede bij het Strategisch thema 'Institutions for Open Societies' (voorheen ook wel het kenniscentrum 'Instituties van de Open Samenleving' (IOS) genoemd), en bij diverse 2e en 3e geldstroomprojecten van UCALL en/of het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, o.a. voor het WODC (momenteel over art. 80a RO, o.l.v. Francois Kristen).

Tevens was hij jarenlang programmaleider van het programma Aansprakelijkheid & Verzekering van de Ius Commune Research School, alwaar hij inmiddels bestuurslid is, en werkte hij mee aan een Europees project over causaliteit. Met Elbert de Jong werkt hij sinds 2018 mee aan een nieuw project van de Common Core Group (Trento), dit maal over Zorgplichten.

Vanaf mei 2019 ben ik voorzitter zijn van de stichting Ars Aequi. En sinds november 2020 ben ik namens de RDR lid van de Raad van Toezicht van het Asser Instituut.

Molengraaff Dispuut

Ruim 12 jaar lang heb ik als beschermheer van het Molengraaff Dispuut mogen optreden. In september 2018 gaf ik het stokje door aan Prof. Eddy Bauw.