Ivo Giesen

Welkom op de website van Ivo Giesen, Hoogleraar Privaatrecht aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht en UCALL (Utrecht Centre for Accountability and Liability Law), tevens Hoofd van het Departement Rechtsgeleerdheid van de UU en vice-president van de KNAW

Enkele verwijzingen

Zie voor meer informatie ook mijn profielpagina op de website van de UU. Op de pagina's van het SSRN Legal Research Network ben ik te vinden als 'author' met als ID: 81916, zie hier. Voor ResearchGate verwijs ik naar deze link. Ook op LinkedIn vindt u informatie over mijzelf en mijn activiteiten.

Ik werk buiten de UU veel samen met Willem van Boom (zie diens website via http://www.professorvanboom.eu/) aan allerlei projecten, zoals (het promoten van) de Civilologie (zie onder projecten). Ik ben ook betrokken bij het programma Aansprakelijkheid en Verzekering en het bestuur van de Ius Commune Research School. Sinds mei 2019 ben ik voorzitter van de Stichting Ars Aequi en sinds september 2021 vice-president van de KNAW.